,

Ferralla de motors elèctrics

A Ferros Perich S.L. comprem al millor preu la ferralla motors elèctrics i la pesem en bàscules revisades periòdicament per poder garantir el millor servei al client.

Es tracta de ferralla de motors elèctrics procedents de màquines (de corrent continu, de corrent altern, motor d’inducció, motors sincrònics, motors de col·lector, etc.), generadors o transformadors elèctrics lliures d’olis.

En cap cas es recuperaran els transformadors que continguin PCB o piralé, considerats com a residus perillosos.