Serveis

Els nostres serveis

  • Gestor de residus autoritzat (Codi: E-384.97) i transportista (T-1353)
  • Compra, venda i recollida de paper, ferros, metalls, maquinària, ferro d’ocasió etc.
  • Valorització de materials de rebuig
  • Gestió i transport de residus
  • Desballestaments industrials.
  • TALL A MIDA del material amb serra, cisalla, plasma, bufador o eina abrasiva.
  • Centre autoritzat V.F.U.
  • Recollida de vehicles fora d’ús i gestió de baixes de trànsit.
  • Transport a domicili del material