,

Fixació

Aquests son alguns dels nostres productes:
Cargols varis, arandeles i femelles, anclatjes i tacos, alcayates, ganxos uralita, silicona, taco químic, selladores, espuma polietilé…