,

Eines

Aquests son alguns dels nostres productes:
Eines abrasives i tall, claus fixes, claus de tub, broques per ferro, broques per paret, trepants, trepants de peu, trepants elèctrics, cabrestanys, cargols de banc, compresors, crics d’ampolla, crics, formigoneres, carretilles, martells, moles, mordaces, polipastres, polidores, radials, serra cintes, cintes per serra, ternals de cadena, tractels, tronçadores, torns, boquilles plasma, elèctriques, soldadura, electrodes, electrodes corten, electrodes inox, fil soldar, discs tallar, discs molar, cadena polida, pistoles pintor, pintures, pintures spray, llaunes de pintura, pistola silicona, pistola taco químic, remaxadores, grillets…