,

Ferralla de plom

A Ferros Perich S.L. comprem al millor preu la ferralla de plom i la pesem en bàscules revisades periòdicament per poder garantir el millor servei al client.

El plom pot ser reciclat en ferrovelleries o gestors de residus autoritzats com és el cas de Ferros Perich. Pot comprar-se en diferents formats com es descriuen a continuació. El preu per quilo de plom depèn del mercat borsari dels metalls, entre altres factors.

La destinació final del reciclatge de plom és la seva fosa en forns. El material en estat líquid es convertirà en nous articles.

Aplicacions del Plom

  • Piles i bateries: s’utilitzen en els electrodomèstics, joguines, telèfons mòbils, comandaments a distància, bàscules, càmeres de fotos,…
  • Lloza vidriada: l’oxigen del plom s’empra per donar-se el vidrat a la pisa.
  • Pintures: es fan servir diversos compostos per a la seva elaboració com el cromat de plom que dóna el color groc. Normalment eren pintures anteriors a 1978.
  • Els cosmètics:alguns d’ells poden tenir un alt percentatge de plom sobretot en maquillatges i en pintallavis fabricats en determinats països com l’Índia. L’ús reiterat pot produir càncer.
  • Aixetes i canonades: algunes aixetes o claus d’aigua vells es consideren com a fonts de plom. Se n’han d’anar substituint per coure.
  • Llaunes de conserva:en alguns països encara s’usa el plom per segellar les llaunes, s’ha d’evitar el consum.
  • Periòdics impresos a color: no s’han de cremar papers amb tintes de color a la llar i s’han de rentar les mans després de tocar-lo.
  • Bales de plom:camps de tir al plat, perdigons, plomades per a la pesca, …

Aplicacions del Plom

Origen: Metall aplicat en automoció.
Especificacions:Els contrapesos que es troben a les rodes dels vehicles. Pastilla de plom que es subjecta a la llanda mitjançant una xapa de ferro. És una peça que es desmunta en els tallers en fer l’equilibrat de rodes.
Nota: també hi pastilles fabricades en alumini, Zinc, etc …