,

Ferralla de llautó

A Ferros Perich S.L. comprem al millor preu la ferralla de llautó i bronze i la pesem en bàscules revisades periòdicament per poder garantir el millor servei al client.

El llautó, és un aliatge de coure i zinc. Les proporcions de coure i zinc poden variar per crear una varietat de llautons amb propietats diverses. En els llautons industrials el percentatge de Zn es manté sempre inferior al 20%. La seva composició influeix en les característiques mecàniques, la fusibilitat i la capacitat de conformació per fosa, forja, encunyat i mecanitzat ..

El llautó i el bronze poden ser reciclats en ferrovelleries o gestors de residus autoritzats com és el cas de Ferros Perich. Poden comprar-se en diferents formats com es descriuen a continuació. El preu per quilo de llautó o del bronze depèn del mercat borsari dels metalls, entre altres factors.

La destinació final del reciclatge del llautó i del bronze és la seva fosa en forns. El material en estat líquid es convertirà en nous articles.

Aplicacions

En tenir un color groc brillant (semblant a l’or) s’utilitza molt en bijuteria i elements decoratius. Altres aplicacions del llautó poden ser l’armament, caldereria, soldadura, fabricació de filferros, tubs de condensador, terminals elèctriques i també l’elaboració de diners moneda.

Com que no és atacat per l’aigua salada, s’usa en les construccions de vaixells, en equips pesquers i marins, i en la fabricació d’instruments musicals. Per la seva acció antimicrobiana, s’usa en els poms de les portes als hospitals, que es desinfecten sols.

Llautó Encenall

Sobrants de llautó procedents de la mecanització, tornejat i / o fresat de peces.

Es tracta de ferralla d’encenalls de barres, lliures d’alumini, manganès, aliatges. No han de contenir més del 3% de ferro solt, greix ni humitat; no han de tenir més del 0,30% d’estany i no més del 0,15% de ferro aliat.

Els encenalls de llautó són acceptables sempre que estiguin lliures d’olis i taladrines.

Radiador mixt

El radiador mixt es compon de material d’aliatges de coure. Radiadors procedents de sistemes tancats de refrigeració d’aigua o oli de vehicles, maquinària o equips industrials.