RAEE

Reciclatge i material d'ocasió | RAEE

Que són els RAEEs?

Es defineixen els aparells elèctrics i electrònics com aquells que necessiten per funcionar un corrent elèctric o camps electromagnètics. Tots els aparells que funcionen amb piles, bateries o corrent elèctrica són aparells elèctrics o electrònics. En el moment que el seu posseïdor decideix desfer-se d’ells passen a ser RAEEs.

L’obligació de tractar aquests residus d’una manera especial ve donada pel Reial decret 110/2015, que marca les obligacions i responsabilitats de tots els agents implicats.

Els RAEEs es divideixen en set grups:

1- Aparells d’intercanvi de temperatura. (Neveres, radiadors elèctrics, etc.)
2- Aparells destinats a la recepció i reproducció d’imatges. (Pantalles, monitors, televisors, etc.) Actualment no n’acceptem a la nostra planta.
3- Aparells d’enllumenat.
4- Grans aparells amb dimensions superiors a 50 cm (rentadores, rentavaixelles, màquines expenedores, impressores professionals, etc.)
5- Petits aparells amb cap mida superior a 50 cm. (planxes, màquines expenedores petites, assecadors de cabell, aspiradores, microones, etc.)
6- Equips d’informàtica i de telecomunicació (telèfons mòbils i fixes, ordinadors, etc.)
7- Panells fotovoltaics (plaques solars)

RAEE
(Quarta fracció de recollida de RAEEs, aparells de més de 50cm)

A Ferros Perich valorem els seus residus tan si són d’ús particular, com si provenen de l’àmbit professional i gestionem, si ho desitja, la seva recollida i el transport a la nostra planta.

Raee
(Treballador de Ferros Perich omplint l'albarà de recepció de RAEEs)

Garantim que està contribuint en la millora del medi ambient, desfent-se dels seus residus elèctrics de la manera adequada.