,

Serralleria

Aquests son alguns dels nostres productes:
Portes de xapa, portes basculants, portes talla-foc, portes per jardí, elements per portes correderes com: roda corredera, guia corredera, rodillo corredera, guia cremallera,etc. Panys, perns-visagres, manetes, bombins, tela metàl·lica, panells malla electrosoldada, tela metàl·lica galliner, valla mamut, poste mamut, valla d’obra, valla hercules, poste hercules, poste verd, tela mosquitera, tela sombra, tela de coto, tela ocultació, bruc, seto artificial, filferro, filferro espina, uralita ferro, uralita plàstic, xapa sandwix, guia Klein, pastor elèctric, panel mallorquí, ..