,

XAPA PEGASO LAMINADA EN FRED DE 1000 MM

Xapa Pegaso laminada en fred de 1000 mm d’amplada.

Categories: ,
Acabat Ample Longitud Espessor Pes (Kg/m)
Pulit 1000 mm 6 Metres 1,0 mm 9,35 Kg/m
Galvanitzat 1000 mm 6 Metres 1,0 mm 9,35Kg/m