,

XAPA D’ACER DECAPADA

Xapa d’acer decapada, laminada en calent.

Categories: ,
Dimensió A Dimensió B Dimensió e Pes (Kg/m²)
1130 mm 1000 mm 6,0 mm 49,46 Kg/m²
1500 mm 770 mm 6,0 mm 49,46 Kg/m²
2000 mm 1000 mm 1,5 mm 12,36 Kg/m²
2000 mm 1000 mm 2,0 mm 16,49 Kg/m²
2000 mm 1000 mm 2,5 mm 20,61 Kg/m²
2000 mm 1000 mm 3,0 mm 24,73 Kg/m²
2000 mm 1000 mm 4,0 mm 32,97 Kg/m²
2000 mm 1000 mm 5,0 mm 41,21 Kg/m²
2000 mm 1000 mm 6,0 mm 49,46 Kg/m²
2000 mm 1500 mm 4,0 mm 32,97 Kg/m²
2000 mm 1500 mm 8,0 mm 65,94 Kg/m²
2200 mm 1500 mm 2,0 mm 16,49 Kg/m²
2500 mm 1200 mm 2,0 mm 16,49 Kg/m²
2500 mm 1250 mm 1,5 mm 12,36 Kg/m²
2500 mm 1250 mm 2,0 mm 16,49 Kg/m²
2500 mm 1250 mm 2,5 mm 20,61 Kg/m²
2500 mm 1250 mm 3,0 mm 24,73 Kg/m²
2500 mm 1250 mm 4,0 mm 32,97 Kg/m²
2500 mm 1250 mm 5,0 mm 41,21 Kg/m²
2500 mm 1250 mm 6,0 mm 49,46 Kg/m²
2500 mm 1250 mm 8,0 mm 65,94 Kg/m²
2500 mm 1250 mm 10,0 mm 82,43 Kg/m²
2500 mm 1250 mm 12,0 mm 98,91 Kg/m²
3000 mm 1250 mm 2,0 mm 16,49 Kg/m²
3000 mm 1250 mm 5,0 mm 41,21 Kg/m²