,

QUADRAT MASSÍS

Barra quadrada d’acer laminada en calent per a usos generals.
UNE-EN 10059:2004

Dimensió A Pes (Kg/m)
6 mm 0,29 Kg/m
8 mm 0,52 Kg/m
10 mm 0,82 Kg/m
12 mm 1,18 Kg/m
14 mm 1,6 Kg/m
16 mm 2,07 Kg/m
18 mm 2,62 Kg/m
20 mm 3,23 Kg/m
22 mm 3,91 Kg/m
25 mm 5,06 Kg/m
30 mm 7,27 Kg/m
35 mm 9,91 Kg/m
40 mm 12,98 Kg/m
45 mm 16,38 Kg/m
50 mm 20,19 Kg/m
60 mm 29,11 Kg/m
70 mm 39,62 Kg/m
75 mm 45,48 Kg/m
80 mm 51,75 Kg/m
90 mm 65,5 Kg/m
100 mm 80,86 Kg/m