,

SIMPLE T

Perfil T d’acer amb ales iguals i arestes arrodonides laminat en calent.
Longitud de la barra: 6 Metres.
UNE EN 10055-95

Dimensió h Dimensió b Dimensió s i t Radi r Radi r1 Radi r2 Secció (cm²) Pes (Kg/m)
25 mm 25 mm 3,5 mm 3,5 mm 2 mm 1 mm   1,42 Kg/m
30 mm 30 mm 4 mm 4 mm 2 mm 1 mm 2,26 cm² 1,84 Kg/m
35 mm 35 mm 4,5 mm 4,5 mm 2,5 mm 1 mm 2,97 cm² 2,42 Kg/m
40 mm 40 mm 5 mm 5 mm 2,5 mm 1 mm 3,77 cm² 3,08 Kg/m
45 mm 45 mm 5,5 mm 5,5 mm 3 mm 1,5 mm   4,16 Kg/m
50 mm 50 mm 6 mm 6 mm 3 mm 1,5 mm 5,66 cm² 4,62 Kg/m
60 mm 60 mm 7 mm 7 mm 3,5 mm 2 mm 7,94 cm² 6,48 Kg/m
70 mm 70 mm 8 mm 8 mm 4 mm 2 mm 10,6 cm² 8,65 Kg/m
80 mm 80 mm 9 mm 9 mm 4,5 mm 2 mm 13,6 cm² 11,13 Kg/m
100 mm 100 mm 11 mm 11 mm 5,5 mm 3 mm 20,9 cm² 17,06 Kg/m