,

PERFIL “L” GALVANITZAT DE COSTATS IGUALS LAMINAT EN FRED

Perfil “L” de costats iguals conformat en fred i galvanitzat.
Qualitat: S 235 (St-37).
Longitud de la barra: 6 Metres.
UNE 36-571-79.

Dimensió A Dimensió B Dimensió e Secció (cm²) Pes (Kg/m)
20 mm 20 mm 1,5 mm 0,562 cm² 0,47 Kg/m
50 mm 50 mm 2,0 mm 1,93 cm² 1,44 Kg/m
50 mm 50 mm 3,0 mm 2,81 cm² 2,1 Kg/m