,

PERFIL “L” GALVANITZAT DE COSTATS DESIGUALS LAMINAT EN FRED

Perfil “L” de costats desiguals conformat en fred i galvanitzat.
Qualitat: S 235 (St-37).
Longitud de la barra: 6 Metres.
UNE 36-571-79.

Dimensió A Dimensió B Dimensió e Secció (cm²) Pes (Kg/m)
30 mm 15 mm 2,0 mm 0,825 cm² 0,68 Kg/m
60 mm 40 mm 1,5 mm 1,425 cm² 1,14 Kg/m