,

PERFIL “L” DE COSTATS IGUALS LAMINAT EN FRED

Perfil “L” de costats iguals conformat en fred.
Qualitat: S 235 (St-37).
Longitud de la barra: 6 Metres.
UNE 36-571-79.

Dimensió A Dimensió B Dimensió e Secció (cm²) Pes (Kg/m)
15 mm 15 mm 1,5 mm 0,409 cm² 0,34 Kg/m
20 mm 20 mm 1,5 mm 0,562 cm² 0,47 Kg/m
20 mm 20 mm 2,0 mm 0,730 cm² 0,61 Kg/m
25 mm 25 mm 1,5 mm 0,712 cm² 0,59 Kg/m
25 mm 25 mm 2,0 mm 0,930 cm² 0,77 Kg/m
30 mm 30 mm 1,5 mm 0,862 cm² 0,7 Kg/m
30 mm 30 mm 2,0 mm 1,13 cm² 0,94 Kg/m
30 mm 30 mm 3,0 mm 1,65 cm² 1,28 Kg/m
35 mm 35 mm 1,5 mm 1,012 cm² 0,84 Kg/m
35 mm 35 mm 2,0 mm 1,33 cm² 1,1 Kg/m
35 mm 35 mm 3,0 mm 1,95 cm² 1,45 Kg/m
40 mm 40 mm 2,0 mm 1,53 cm² 1,16 Kg/m
40 mm 40 mm 3,0 mm 2,25 cm² 1,61 Kg/m
50 mm 50 mm 2,0 mm 1,93 cm² 1,44 Kg/m
50 mm 50 mm 3,0 mm 2,81 cm² 2,1 Kg/m
60 mm 60 mm 3,0 mm 3,41 cm² 2,7 Kg/m
60 mm 60 mm 4,0 mm 4,47 cm² 3,5 Kg/m