,

PERFIL “L” DE COSTATS DESIGUALS LAMINAT EN FRED

Perfil “L” de costats desiguals conformat en fred.
Qualitat: S 235 (St-37).
Longitud de la barra: 6 Metres.
UNE 36-571-79.

Dimensió A Dimensió B Dimensió e Secció (cm²) Pes (Kg/m)
25 mm 15 mm 2,0 mm 0,741 cm² 0,61 Kg/m
30 mm 15 mm 1,5 mm 0,638 cm² 0,5 Kg/m
30 mm 15 mm 2,0 mm 0,825 cm² 0,68 Kg/m
30 mm 20 mm 2,0 mm 0,930 cm² 0,77 Kg/m
40 mm 20 mm 2,0 mm 1,13 cm² 0,94 Kg/m
50 mm 25 mm 2,0 mm 1,43 cm² 1,16 Kg/m
50 mm 25 mm 2,5 mm 1,765 cm² 1,4 Kg/m
60 mm 30 mm 2,0 mm 1,65 cm² 1,3 Kg/m
60 mm 30 mm 3,0 mm 2,55 cm² 1,86 Kg/m
60 mm 40 mm 2,0 mm 1,85 cm² 1,44 Kg/m
60 mm 40 mm 3,0 mm 2,85 cm² 2,1 Kg/m