,

OMEGA SIMÈTRICA LAMINADA EN FRED

Perfil omega obert conformat en fred.
Qualitat: S 235 (St37).
Longitud de la barra: 6 Metres.
UNE 36-575-79.

Dimensió A Dimensió B Dimensió C Dimensió e Secció (cm²) Pes (Kg/m)
10 mm 12 mm 20 mm 1,5 mm   0,66 Kg/m
13 mm 25 mm 25 mm 1,5 mm 1,335 cm² 1,09 Kg/m
14 mm 35 mm 25 mm 2,0 mm 2,16 cm² 1,86 Kg/m
17 mm 50 mm 30 mm 2,0 mm 2,96 cm² 2,53 Kg/m
17 mm 60 mm 25 mm 2,0 mm   2,56 Kg/m
17 mm 60 mm 30 mm 2,0 mm 3,36 cm² 2,85 Kg/m