,

Materials Fèrrics – Ferro

A Ferros Perich S.L. comprem al millor preu la ferralla de ferro i la pesem en bàscules revisades periòdicament per poder garantir el millor servei al client.

La ferralla de ferro i acer és venuda per la seva recuperació i reciclatge. Pot comprar-se en diferents formats: ferralla industrial, estructural, biga, carril, maquinària, vehicles, retallada de xapa, ferro fos o ferro colat … El preu de la ferralla pot variar depenent del tipus de ferro.

La Ferralla és el conjunt de trossos de metall de rebuig, principalment ferro (Fe). La ferralla de ferro és utilitzada en la producció d’acer, cobrint un 40% de les necessitats mundials.

El recuperació de la ferralla en gestors autoritzats de reciclatge, com és el cas de Ferros Perich, és un procés molt beneficis per al medi ambient. Si no s’hagués reciclat aquest material, la ferralla hauria acabat en un abocador.

Aquesta ferralla que després es fon procedeix de sobrants industrials (retallades i encenalls), restes de demolició d’estructures i edificacions, qualsevol article o equip construït amb material metàl·lic o que contingui components metàl·lics.

El ferro és un dels materials més eficients ja que es pot reciclar una i altra vegada sense que pràcticament afecti a les seves propietats. Avui dia se segueix reciclant acer fabricat fa 150 anys.

En Ferros Perich disposem d’un sistema de classificació de materials molt estricte el que permet complir amb les exigències de les foses per poder enfrontar-se al mercat de producte nou amb el major nivell de qualitat sol·licitat pels seus corresponents clients. Això contribueix a oferir als nostres proveïdors preus molt competitius

El ferro i l’acer poden ser reciclats en ferrovelleries o gestors de residus autoritzats com és el cas de Ferros Perich. Poden comprar-se en diferents formats com es descriuen a continuació. El preu per quilo de ferro o d’acer depèn del mercat borsari dels metalls, entre altres factors., Com la demanda de ferro nou.

La destinació final del reciclatge de ferro i d’acer és la seva fosa en forns. El material en estat líquid es convertirà en nous articles.

Ferralla industrial o estructural

Distingir curta de llarga més d’un metre o menys d’un metre. Es tracta de ferralla de ferro estructural o demolició industrial. Ferralla vella procedent de demolició de naus industrials, edificació, …

Chapajos

Es tracta de ferralla de ferro fluix de xapa o tub de diferents formes o estructures, pintat, vell i de poca consistència i densitat. Ferralla de molt volum i poc pes. Aquest material s’ha de tractar en premses o cisalles per donar-li una major consistència i pes a l’hora de ser transportada a la fosa i perquè a aquesta li resulti rendible introduir-la al forn. Per això el seu preu és inferior a les altres qualitats ja que a més sol ser material que comporta majors minves de pintures, plàstics, etc, .. considerats com inerts a l’hora de ser fosos ja que s’evaporen o queden com escòria en els forns.

Ferralla biga o ferralla carril

Ferralla de carril procedent de desmuntatge de via de ferrocarril en trams curts o llargs, en parelles muntades o soltes. Entre aquest material podem trobar altres elements de via que seran valorats a part.