,

FORMA “U” LAMINADA EN CALENT

Perfil “U” petit laminat en calent.
Longitud de la barra: 6 Metres.
UNE 36525:2001

Designació Dimensió H Dimensió B Dimensió e Dimensió e1 Radio r | r1 Secció (cm²) Pes (Kg/m)
U 40×20 40 mm 20 mm 5,0 mm 5,5 mm 5,0 | 2,5 mm 3,66 cm² 3,35 Kg/m
U 40×35 40 mm 35 mm 5,0 mm 7,0 mm 7,0 | 3,5 mm 6,21 cm² 5,02 Kg/m
U 50×25 50 mm 25 mm 5,0 mm 6,0 mm 6,0 | 3,0 mm 4,92 cm² 4,12 Kg/m
U 50×38 50 mm 38 mm 5,0 mm 7,0 mm 7,0 | 3,5 mm 7,12 cm² 5,76 Kg/m
U 60×30 60 mm 30 mm 6,0 mm 6,0 mm 6,0 | 3,0 mm 6,46 cm² 5,18 Kg/m
U 65×42 65 mm 42 mm 5,5 mm 7,5 mm 7,5 | 4,0 mm 9,03 cm² 7,3 Kg/m