,

Ferralla d’alumini

A Ferros Perich S.L. comprem al millor preu la ferralla d’alumini i la pesem en bàscules revisades periòdicament per poder garantir el millor servei al client.

La utilització industrial de l’alumini ha fet d’aquest metall un dels més importants, tant en quantitat com en varietat d’usos, sent avui un material polivalent que s’aplica en àmbits econòmics molt diversos i que resulta estratègic en situacions de conflicte. Avui en dia, tan sols superat pel ferro o l’acer.

L’alumini s’usa en forma pura, aliat amb altres metalls o en compostos no metàl·lics. En estat pur s’aprofiten les seves propietats òptiques per fabricar miralls domèstics i industrials, com poden ser els dels telescopis reflectors.

El seu ús més popular, però, és com paper alumini, que consisteix en làmines de material amb un gruix tan petit que resulta fàcilment mal·leable i apte per tant per a embalatge alimentari. També s’usa en la fabricació de llaunes i brics.

Per les seves propietats elèctriques és un bon conductor, capaç de competir en cost i prestacions amb el coure tradicional. Atès que, a igual longitud i massa, el conductor d’alumini té més conductivitat, resulta un component útil per utilitats on l’excés de pes és important. És el cas de l’aeronàutica i de les esteses elèctriques on el menor pes implica en un cas menys despesa de combustible i major autonomia, i en l’altre la possibilitat de separar les torres d’alta tensió.

A més d’això, aliat amb altres metalls, s’utilitza per a la creació d’estructures portants en l’arquitectura i per fabricar peces industrials de tot tipus de vehicles i caldereria.

També està present en estris domèstics com ara estris de cuina i eines. S’utilitza així mateix en la soldadura aluminotèrmica i com a combustible químic i explosiu per la seva alta reactivitat.

L’alumini pot ser reciclat en ferrovelleries o gestors de residus autoritzats com és el cas de Ferros Perich. Pot comprar-se en diferents formats com es descriuen a continuació. El preu per quilo d’alumini depèn del mercat borsari dels metalls, entre altres factors.

La destinació final del reciclatge de l’alumini és la seva fosa en forns. El material en estat líquid es convertirà en nous articles.

El preu de l’alumini per quilo varia depenent del tipus d’alumini que es recicli.

Perfil Lacat

Origen: metall aplicat en fusteria d’alumini.
Especificacions: finestra, mampara, portes, etc … en barres llargues o curtes. Retallada perfils de taller amb laca o pintura. Sense minves de vidre, ferro, goma, pont tèrmic ni plàstic injectat.

Carter

Origen: metall procedent d’automoció, fontaneria, maquinària.
Especificacions: Ferralla de trossos d’alumini fos, càrter, caixes de canvi, xassís maquinària, etc … . Lliure d’olis. Minva admesa fins 2% en ferro, plàstic o goma.

Cacharro

Origen: metall que procedeix en estris d’ús quotidià: cassoles, paelles, pots … etc.
Especificacions: Ferralla d’alumini vell en brut o pintat. Amb una o més aliatges. Tolerància fins al 4% de ferro.

Radiador Alumini Coure

Origen: material procedent de climatització, indústria i automoció. Ferralla d’alumini de condensadors.
Especificacions: radiador lliure d’olis i gasos. Amb minva o sense minva de plàstic i / o ferro.

Offset o Impremta

Origen: Metall aplicat en litografia (indústria d’arts gràfiques)
Especificacions: en planxes, xapes o unitats soltes. Sense minva de paper, plàstic … etc.

Persiana

Origen: material trobat en construcció, desmuntatges, etc …
Especificacions: tancaments, persianes venecianes i d’injecció d’escuma.

Viruta d’Alumini

Origen: material sobrant de mecanitzats d’alumini.
Especificacions: Ferralla resultant del procés de mecanitzat o fresat. En net sense o amb minva de plàstic o trencament. Admet minva taladrina 3%.