,

Cables i mànegues

A Ferros Perich S.L. comprem al millor preu la ferralla de cable de coure i mànega d’alumini i la pesem en bàscules revisades periòdicament per poder garantir el millor servei al client.

Els cables que condueixen electricitat es fabriquen generalment en coure (per la seva excel·lent conductivitat) o en alumini (menor conductivitat però més econòmic). Normalment tenen un aïllament de plàstic que oscil·la des dels 500 micres fins als 5 cm; el tipus i gruix de l’aïllament depèn del nivell de tensió de treball, el corrent nominal, de la temperatura ambient i de la temperatura de servei del conductor.

El cable de coure i la mànega d’alumini poden ser reciclats en ferrovelleries o gestors de residus autoritzats com és el cas de Ferros Perich. Pot comprar-se en diferents formats i gruixos com es descriuen a continuació. El preu per quilo de mànega de coure o cable d’alumini depèn del mercat borsari dels metalls, entre altres factors.

La mànega de coure o d’alumini reciclada en Ferros Perich procedeix de demolicions, empreses de reformes, retalls d’empreses d’electricitat, restes descatalogats, instal·ladors elèctrics, cables vells, cables defectuosos, …

El cable de coure o alumini pot ser: cable paral·lel, cable de dades, cable de xarxa, mànega de telèfon, mànega de coure unipolar, cable de parells, cable coaxial, cable apantallat, cable de parell trenat, cables mecànics, ….
Mànegues de Coure

El preu de la mànega variarà, entre altres factors, en funció del contingut de coure o altres metalls com alumini, ferro, … dins del cable. En la majoria d’operacions de compra d’aquest material és necessari realitzar una inspecció visual del cable i separació del metall de la resta de components (plàstic, PVC, goma, …) per calcular el percentatge de coure que conté el cable i així poder oferir el millor preu.

Tipus de mànega:

 • Mànega coure unipolar
 • Mànega coure regirat
 • Mànega coure pantalla d’alumini
 • Mànega sota plom de coure
 • Mànega coure amb pantalla Fe
 • Mànega coure: cable comunicacions

Mànegues d’Alumini

El preu de la mànega variarà, entre altres factors, en funció del contingut d’alumini o altres metalls com coure, ferro, … dins del cable. En la majoria d’operacions de compra d’aquest material és necessari realitzar una inspecció visual del cable i separació del metall de la resta de components (plàstic, PVC, goma, …) per calcular el percentatge d’alumini que conté el cable i així poder oferir el millor preu.

Tipus de mànega:

 • Mànega alumini unipolar
 • Mànega alumini regirat
 • Mànega alumini pantalla de coure
 • Mànega sota plom d’alumini
 • Mànega alumini PVC vermella
 • Mànega alumini PVC negra