,

BIGA PERFIL U NORMAL “UPN”

Perfil U estándar de alas inclinadas.
Llarg comercial o tall a mida.
UNE 36522:2001

Dimensió h Dimensió b Dimensión s=r Dimensió t Dimensió r1 Dimensió h1 Secció (cm²) Pes (Kg/m)
80 mm 45 mm 6,0 mm 8,0 mm 4,0 mm 46 mm 11,0 cm² 8,87 Kg/m
100 mm 50 mm 6,0 mm 8,5 mm 4,5 mm 64 mm 13,5 cm² 10,87 Kg/m
120 mm 55 mm 7,0 mm 9,0 mm 4,5 mm 82 mm 17,0 cm² 13,74 Kg/m
140 mm 60 mm 7,0 mm 10,0 mm 5,0 mm 98 mm 20,4 cm² 16,40 Kg/m
160 mm 65 mm 7,5 mm 10,5 mm 5,5 mm 115 mm 24,0 cm² 19,27 Kg/m
180 mm 70 mm 8,0 mm 11,0 mm 5,5 mm 133 mm 28,0 cm² 22,55 Kg/m
200 mm 75 mm 8,5 mm 11,5 mm 6,0 mm 151 mm 32,2 cm² 25,93 Kg/m
220 mm 80 mm 9,0 mm 12,5 mm 6,5 mm 167 mm 37,4 cm² 30,14 Kg/m
240 mm 85 mm 9,5 mm 13,0 mm 6,5 mm 184 mm 42,3 cm² 34,03 Kg/m
260 mm 90 mm 10,0 mm 14,0 mm 7,0 mm 200 mm 48,3 cm² 38,85 Kg/m
280 mm 95 mm 10,0 mm 15,0 mm 7,5 mm 216 mm 53,3 cm² 42,85 Kg/m
300 mm 100 mm 10,0 mm 16,0 mm 8,0 mm 232 mm 58,8 cm² 47,36 Kg/m
320 mm 100 mm 14,0 mm 17,5 mm 8,75 mm 246 mm 75,8 cm² 60,99 Kg/m
350 mm 100 mm 14,0 mm 16,0 mm 8,0 mm 282 mm 77,3 cm² 62,12 Kg/m
380 mm 102 mm 13,5 mm 16,0 mm 8,0 mm 313 mm 80,4 cm² 64,68 Kg/m
400 mm 110 mm 14,0 mm 18,0 mm 9,0 mm 324 mm 91,5 cm² 73,60 Kg/m