,

BIGA PERFIL H ALES AMPLES (LLEUGERA) “HEA”

Perfil d’ales amples.
Llarg comercial o tall a mida.
UNE 36-526-94

Designació Dimensió h Dimensió b Dimensió s Dimensió t Dimensió r Secció (cm²) Pes (Kg/m)
HEA 100 96 mm 100 mm 5 mm 8 mm 12 mm 21,2 cm² 17,12 Kg/m
HEA 120 114 mm 120 mm 5 mm 8 mm 12 mm 25,3 cm² 20,40 Kg/m
HEA 140 133 mm 140 mm 5,5 mm 8,5 mm 12 mm 31,4 cm² 25,32 Kg/m
HEA 160 152 mm 160 mm 6 mm 9 mm 15 mm 38,8 cm² 31,16 Kg/m
HEA 180 171 mm 180 mm 6 mm 9,5 mm 15 mm 45,3 cm² 36,39 Kg/m
HEA 200 190 mm 200 mm 6,5 mm 10 mm 18 mm 53,8 cm² 43,36 Kg/m
HEA 220 210 mm 220 mm 7 mm 11 mm 18 mm 64,3 cm² 51,76 Kg/m
HEA 240 230 mm 240 mm 7,5 mm 12 mm 21 mm 76,8 cm² 61,81 Kg/m
HEA 260 250 mm 260 mm 7,5 mm 12,5 mm 24 mm 86,6 cm² 69,91 Kg/m
HEA 280 270 mm 280 mm 8 mm 13 mm 24 mm 97,3 cm² 78,31 Kg/m
HEA 300 290 mm 300 mm 8,5 mm 14 mm 27 mm 112,5 cm² 90,51 Kg/m
HEA 320 310 mm 300 mm 9 mm 15,5 mm 27 mm 124,4 cm² 100,04 Kg/m
HEA 340 330 mm 300 mm 9,5 mm 16,5 mm 27 mm 133,5 cm² 107,63 Kg/m
HEA 360 350 mm 300 mm 10 mm 17,5 mm 27 mm 142,8 cm² 114,80 Kg/m
HEA 400 390 mm 300 mm 11 mm 19 mm 27 mm 159,0 cm² 128,13 Kg/m
HEA 450 440 mm 300 mm 11,5 mm 21 mm 27 mm 178,0 cm² 143,50 Kg/m
HEA 500 490 mm 300 mm 12 mm 23 mm 27 mm 197,5 cm² 158,88 Kg/m
HEA 550 540 mm 300 mm 12,5 mm 24 mm 27 mm 211,8 cm² 170,15 Kg/m
HEA 600 590 mm 300 mm 13 mm 25 mm 27 mm 226,6 cm² 182,45 Kg/m
HEA 650 640 mm 300 mm 13,5 mm 26 mm 27 mm 241,6 cm² 190,00 Kg/m
HEA 800 790 mm 300 mm 15 mm 28 mm 30 mm 285,8 cm² 224,00 Kg/m
HEA 900 890 mm 300 mm 16 mm 30 mm 30 mm 320,5 cm² 252,00 Kg/m