,

ANGLE LAMINAT EN CALENT GALVANITZAT DE COSTATS IGUALS

Angular de costats iguals (Perfil L), laminat en calent i galvanitzat.
UNE EN 10056-99

Designació Longitud Dimensió A Dimensió t Dimensió r Secció (cm²) Pes (Kg/m)
L 25x25x3 Galv. 6 Metres 25 mm 3 mm 3,5 mm 1,42 cm² 1,16 Kg/m
L 30x30x3 Galv. 6 Metres 30 mm 3 mm 5 mm 1,74 cm² 1,62 Kg/m
L 35x35x4 Galv. 6 Metres 35 mm 4 mm 5 mm 2,67 cm² 2,17 Kg/m
L 40x40x4 Galv. 6 Metres 40 mm 4 mm 6 mm 3,08 cm² 2,52 Kg/m
L 45x45x5 Galv. 6 Metres 45 mm 5 mm 7 mm   3,52 Kg/m
L 50x50x5 Galv. 6 Metres 50 mm 5 mm 7 mm 4,80 cm² 3,92 Kg/m
L 60x60x6 Galv. 6 Metres 60 mm 6 mm 8 mm 6,91 cm² 5,64 Kg/m