,

ANGLE LAMINAT EN CALENT DE COSTATS IGUALS

Angular de costats iguals (Perfil L), laminat en calent.
-UNE EN 10056-99

Designació Longitud Dimensió A Dimensió t Dimensió r Secció (cm²) Pes (Kg/m)
L 20x20x3 6 Metres 20 mm 3 mm 3,5 mm 1,12 cm² 0,92 Kg/m
L 25x25x3 6 Metres 25 mm 3 mm 3,5 mm 1,42 cm² 1,16 Kg/m
L 30x30x3 6 Metres 30 mm 3 mm 5 mm 1,74 cm² 1,62 Kg/m
L 35x35x4 6 Metres 35 mm 4 mm 5 mm 2,67 cm² 2,17 Kg/m
L 40x40x4 6 Metres 40 mm 4 mm 6 mm 3,08 cm² 2,52 Kg/m
L 40x40x4 12 Metres 40 mm 4 mm 6 mm 3,08 cm² 2,52 Kg/m
L 40x40x6 6 Metres 40 mm 6 mm 6 mm   3,66 Kg/m
L 45x45x5 6 Metres 45 mm 5 mm 7 mm 4,30 cm² 3,52 Kg/m
L 50x50x5 6 Metres 50 mm 5 mm 7 mm 4,80 cm² 3,92 Kg/m
L 50x50x5 12 Metres 50 mm 5 mm 7 mm 4,80 cm² 3,92 Kg/m
L 50x50x7 6 Metres 50 mm 7 mm 7 mm   5,36 Kg/m
L 55x55x6 6 Metres 55 mm 6 mm   6,30 cm² 5,23 Kg/m
L 60x60x6 6 Metres 60 mm 6 mm 8 mm 6,91 cm² 5,64 Kg/m
L 60x60x6 12 Metres 60 mm 6 mm 8 mm 6,91 cm² 5,64 Kg/m
L 60x60x8 6 Metres 60 mm 8 mm 8 mm 9,03 cm² 7,37 Kg/m
L 70x70x7 6 Metres 70 mm 7 mm 9 mm 9,40 cm² 7,68 Kg/m
L 70x70x7 12 Metres 70 mm 7 mm 9 mm 9,40 cm² 7,68 Kg/m
L 70x70x9 6 Metres 70 mm 9 mm 9 mm   9,69 Kg/m
L 80x80x8 12 Metres 80 mm 8 mm 10 mm 12,30 cm² 10,02 Kg/m
L 80x80x10 6 Metres 80 mm 10 mm 10 mm 15,1 cm² 12,26 Kg/m
L 90x90x9 6/12 Metres 90 mm 9 mm 11 mm 15,5 cm² 12,56 Kg/m
L 100x100x8 6/12 Metres 100 mm 8 mm 12 mm 15,5 cm² 12,68 Kg/m
L 100x100x10 6/12 Metres 100 mm 10 mm 12 mm 19,2 cm² 15,60 Kg/m
L 120x120x12 6/12 Metres 120 mm 12 mm 13 mm 27,5 cm² 22,46 Kg/m
L 120x120x15 6/12 Metres 120 mm 15 mm 13 mm 33,9 cm² 27,65 Kg/m
L 150x150x10 6/12 Metres 150 mm 10 mm 16 mm 29,3 cm² 23,91 Kg/m
L 150x150x15 6/12 Metres 150 mm 15 mm 16 mm 43,0 cm² 35,15 Kg/m
L 180x180x15 12 Metres 180 mm 15 mm 18 mm   42,13 Kg/m
L 180x180x18 6/12 Metres 180 mm 18 mm 18 mm 61,9 cm² 48,60 Kg/m
L 200x200x20 12 Metres 200 mm 20 mm 18 mm 76,3 cm² 62,30 Kg/m
L 250x250x20 12 Metres 250 mm 20 mm     82,12 Kg/m