,

Ampolles de cava verdes

A Ferros Perich S.L. comprem al millor preu les ampolles de cava verdes i de forma estàndard.

El vidre és un residu que pot reutilitzar unes 40 vegades i que suposa el 7% de les deixalles que generem, per això la utilització d’envasos de vidre enfront d’altres materials és una molt bona opció, ja que a més, té una recuperació més fàcil . Una ampolla de vidre pot reutlizarse fins a 60 vegades!

En els últims anys, l’ús d’envasos de vidre reutlizables ha baixat notablement i tot i que la recollida selectiva i el reciclatge d’envasos de vidre sol ús obtenen bons resultats, en termes ecològics, és més convenient la reutilització, sempre que la distància de transport dels envasos sigui com a màxim entre 200 i 300 km.

Quina és la diferència entre reciclar i reutilitzar?

Reciclar és tornar a fer servir el material de què està fet un producte determinat per a través d’un procés específic convertir-lo en alguna cosa útil.

Reutilitzar, és tornar a utilitzar un producte nou sense alterar la seva naturalesa.

La reutilització:

Països com Alemanya o Dinamarca, fomenten la reutilització de les ampolles a partir de sistemes tan simples com el de devolució dels envàs al lloc de compra per a la posterior reutilització. Amb aquest procés es produeix una despesa energètica de tan sols un 5%, respecte al que es generaria si es reciclés.

En l’actualitat, a Espanya, s’estudien diversos models per fomentar la reutilització. El més probable és el de recompensar al consumidor per la devolució de l’envàs -previ l’encariment del mateix entre 0,08 i 0,25 euros-. La reutilització del vidre, com a estratègia ambiental, pretén reduir la fracció de vidre fomentant la seva reutilització mitjançant la promoció dels envasos de vidre reutilitzables.

Aquest procés de reutilització, és semblant al que es porta a terme en els bars, on es retornen els cascos de les ampolles per ser rentats, desinfectats i emplenats de nou. La diferència, però, rau en la implicació de l’usuari, que en el procés de reutilització, en lloc de portar el vidre al contenidor, el porta al comerç quan acudeix a comprar de nou.

L’exemple del Cava:

Per la seva topologia, les ampolles de Cava (DO per al vi escumós típic de Catalunya) són òptimes per a la seva reutilització. A Catalunya, diverses institucions, com l’Ajuntament de Barcelona fomenten iniciatives per a la reutilització d’aquestes ampolles. A tall d’exemple només apuntar que cada campanya de Nadal es recuperen a Catalunya, 8 milions d’ampolles de cava, que a raó de 900 grams per ampolla suposen més de 7.000 tones anuals.